Sunday, 14 April 2024

วิธีปลดล็อคไฟล์ PDF ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม

15 Jan 2023
846

ไฟล์ PDF เป็นไฟล์เอกสารที่ไม่สามารถแก้ไขได้ สามารถเปิดได้บนทุกอุปกรณ์ จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และมีความสามารถในการป้องกันการอ่านเนื้อหาโดยการล็อคด้วยรหัสผ่านไว้ได้ และสามารถกำหนดค่าให้เป็นอ่านอย่างเดียว (Read only) ได้อีกด้วย ทำให้ไม่สามารถปริ้นท์ หรือทำการขีดเขียนบนไฟล์ PDF นั้นได้

ในบางครั้ง เราอาจมีความจำเป็นในการอ่านไฟล์ PDF ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน หรือต้องการเขียนหรือจดโน๊ตข้อความบน PDF ที่ตั้งให้เป็นอ่านได้อย่างเดียว ไม่ว่าจะเปิดบนคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ก็สามารถที่จะทำการปลดล็อคได้ ดังนี้

วิธีปลดล็อคไฟล์ PDF ด้วย ilovepdf.com

  1. ไปที่เว็บไซต์ www.ilovepdf.com/unlock_pdf
  2. คลิกที่ Select PDF file เพื่อเลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการปลดล็อค
    วิธีปลดล็อคไฟล์ PDF ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม
  3. คลิกที่ Unlock PDF
    วิธีปลดล็อคไฟล์ PDF ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม
  4. คลิกที่ Download unlocked PDFs
    วิธีปลดล็อคไฟล์ PDF ง่ายๆ ไม่ต้องลงโปรแกรม

เครดิตแหล่งข้อมูล : pcmer.com