Saturday, 18 May 2024

ทำได้ไหม? จำนำทะเบียนรถ ไม่ใช่ชื่อตัวเอง

หนึ่งในคำถามที่ใครหลายคนต้องการรู้ คือการ จํานําทะเบียนรถ ไม่ใช่ชื่อตัวเอง จะสามารถทำได้ไหม ถ้าเป็นทางกฎหมายแล้วสามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าทำไม่ได้ นอกจากจะมีผู้เป็นเจ้าของรถที่มีชื่ออยู่ภายในเล่มทะเบียนไปด้วย หรือมีการยินยอมและมีเอกสารเจ้าของรถครบถ้วน มีการให้เป็นหนังสือแสดงความยินยอม พร้อมด้วยเอกสารต่าง ๆ ที่ทางสถาบันการเงินได้ระบุไว้ จึงจะสามารถใช้ในการจำนำทะเบียนรถได้

การจำนำทะเบียนรถ ไม่ใช่ชื่อตัวเอง เกิดจากปัจจัยใดบ้าง?

การจำนำทะเบียนรถไม่ใช่ชื่อตัวเอง จะไม่สามารถทำได้ ไม่ว่าจะเป็นทางกฎหมาย หรือการนำไปสถาบันการเงินกับไฟแนนซ์ทุกแห่ง ที่มีการจดทะเบียนมาอย่างถูกต้อง จะมีกฎอย่างชัดเจนว่าชื่อเจ้าของรถ จะต้องตรงกับชื่อในเล่มทะเบียนรถเท่านั้น จึงจะสามารถใช้ในการขอสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถได้ แต่สำหรับผู้ที่ใช้การจำนำทะเบียนรถ ไม่ใช่ชื่อตัวเอง มักจะเกิดจากปัจจัยหลายด้านด้วยกัน คือ

  • การซื้อรถต่อจากญาติพี่น้อง คนสนิท หรือแม้แต่เพื่อน โดยที่ยังไม่มีการโอนเล่มรถให้กัน
  • การซื้อรถจากไฟแนนซ์ ซึ่งยังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการผ่อนชำระ ยังไม่ปลอดภาระ จึงทำให้เล่มทะเบียนรถจะยังคงเป็นชื่อของทางไฟแนนซ์อยู่
  • การนำรถพ่อแม่หรือญาติมาใช้ และต้องการเงินหมุน
  • การโจรกรรมรถจากผู้อื่น แล้วต้องการนำไปขาย
  • ผู้ที่เป็นเจ้าของรถอยู่ในภาวะพิการ ป่วยหนัก หรือป่วยติดเตียง เป็นต้น

ถ้าต้องการจำนำทะเบียน แต่ทะเบียนรถ ไม่ใช่ชื่อตัวเอง ต้องทำอย่างไร?

แม้ว่าการจำนำทะเบียนรถ ไม่ใช่ชื่อตัวเอง จะไม่ถูกต้องและไม่สามารถทำกับสถาบันการเงินที่ไหนได้ แต่ยังมีข้อชี้แนะที่จะทำให้ผู้ใช้รถแบบไม่ใช่ชื่อของตัวเอง สามารถที่จะทำสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถได้อย่างถูกต้อง ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

  • ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถ จะต้องทำเรื่องโอนชื่อให้กับผู้ใช้รถและผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่อให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถ จำนำเล่มทะเบียนรถได้
  • ถ้าชื่อเจ้าของรถอยู่ในภาวะป่วยหนัก มีความพิการ หรือมีปัญหาใด ๆ ที่ไม่สามารถมาได้ด้วยตัวเอง ให้ผู้ที่มาทำเรื่อง รับหนังสือมอบอำนาจมาแทน และจะต้องมีเอกสารการเซ็นยินยอม พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ
  • ถ้าเป็นการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถ เมื่อต้องการมาทำเรื่องขอสินเชื่อ จะต้องรอเวลาประมาณ 30 วันหลังเปลี่ยนชื่อ จึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย

เมื่อทะเบียนรถถูกแอบอ้าง แล้วนำไปทำสินเชื่อ ต้องรับมืออย่างไร?

หนึ่งในปัญหาที่ควรระวังของผู้มีรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และรถทุกประเภทที่ปลอดภาระ มีเล่มทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  คือ การถูกแอบอ้างทั้งชื่อและเล่มทะเบียน เพื่อไปทำสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ โดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว! ซึ่งเคยเกิดเป็นกรณีขึ้นมาหลากหลายเหตุการณ์ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นจากปัญหาเล่มทะเบียนรถหาย หรือถูกขโมยไป จึงทำให้ผู้ที่ขโมยรู้ชื่อ-นามสกุลเจ้าของรถ ซึ่งอาจมีการทำบัตรประชาชนปลอม หรือการแอบอ้างเอกสารมอบอำนาจ เพื่อการโอนรถมาเป็นของผู้ที่ขโมยเล่มทะเบียน แล้วจึงนำไปสู่การจำนำทะเบียนต่อไป

นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการโจรกรรมรถ ที่เจ้าของรถบางรายมักจะนำเล่มทะเบียนรถติดกับตัวรถไปด้วย เมื่อรถถูกขโมย จึงทำให้เล่มทะเบียนอยู่ในมือของมิจฉาชีพ ซึ่งในจุดนี้จะทำให้เกิดปัญหาได้ค่อนข้างง่าย ดังนั้นผู้ที่เป็นเหยื่อจะต้องรับมือด้วยการรู้ให้ทันอย่างรวดเร็ว แล้วแจ้งความเพื่อให้มีหลักฐานสำคัญเก็บไว้ และเลขทะเบียนรถจะถูกระบุว่าโดนขโมยไป  นอกจากนี้เมื่อมิจฉาชีพไปโอนชื่อเล่มรถแล้ว จะยังต้องรอเวลาถึง 30 วัน จึงจะสามารถทำเรื่องการขอสินเชื่อหรือการซื้อ-ขายรถได้ จึงถือเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เจ้าของรถตัวจริง จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ถ้ามีบุคคลใดโทรมา เพื่อขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถที่หายไป หรือเล่มทะเบียนที่ถูกขโมย ไม่ควรให้ข้อมูลเด็ดขาด รวมไปถึงการมีใบทวงหนี้ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถส่งมาที่บ้าน คุณจะต้องไม่เซ็นรับ และนำใบทวงหนี้ตีกลับสู่บริษัทที่ส่งมา แม้แต่มีพนักงานทวงหนี้ติดต่อมา จะต้องมีการแจ้งกับทางพนักงานอย่างชัดเจนเรื่องการถูกขโมยเล่มทะเบียนหรือตัวรถยนต์ พร้อมการแสดงใบแจ้งความ เพื่อทำให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจ และจะต้องไม่รับปากหรือเซ็นเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ในส่วนนี้เด็ดขาด

การจำนำทะเบียนรถ ไม่ใช่ชื่อตัวเอง ไม่สามารถจำนำได้แน่นอน

ตอบคำถามอย่างชัดเจน สำหรับผู้ที่สงสัยว่าจำนำทะเบียนรถ ไม่ใช่ชื่อตัวเอง จะทำได้หรือไม่? คำตอบคือทำไม่ได้ ซึ่งถ้าคุณเป็นผู้จะทำสินเชื่ออย่างถูกต้อง ไม่ใช่การขโมยเล่มทะเบียน หรือโจรกรรมรถมา ไม่ต้องกลัวปัญหาใด ๆ เพราะทางเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินจะทำการตรวจสอบ และจัดทำเรื่องสินเชื่อจำนำทะเบียนรถให้ พร้อมการอนุมัติที่รวดเร็วแน่นอน  ส่วนการจัดทำขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะต้องเป็นชื่อเจ้าของรถเท่านั้น และถ้าเป็นคนอื่นมาทำแทน จะต้องมีใบโอนมอบอำนาจ กับเอกสารเจ้าของรถมาให้ครบถ้วน ถือเป็นขั้นตอนที่ถูกทำขึ้น เพื่อป้องกันมิจฉาชีพสร้างความเสียหาย ให้กับเจ้าของรถตัวจริง

ดังนั้นผู้ที่ทำเรื่องควรเข้าใจในส่วนนี้ ไม่ใช่การทำให้เกิดความยุ่งยาก แต่เป็นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหญ่ในอนาคต ส่วนตัวเจ้าของรถและเล่มทะเบียน ควรมีการเก็บเล่มไว้ในจุดที่มีความปลอดภัย ไม่ควรมอบเล่มทะเบียนให้กับผู้อื่นเด็ดขาด รวมไปถึงทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ไม่ควรให้ใครถ่ายสำเนาไว้ เมื่อทำหายควรมีการแจ้งความ หรือทำใหม่ทันที เพื่อป้องกันการถูกสวมรอย